Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Citation

39

Biskop Haakon af Bergen befaler Berg, Prest i Böfjord, i Anledning af en
Klage fra nogle af hans Sognefolk, uden Vægring at udföre de ham paa-
liggende Forretninger, hvis han ei vil paadrage sig Straf, hvorimod Bi-
skoppen lover at hjælpe ham til Rette med Hensyn til de ham tilkom-
mende Indtægter.

Efter Afskr. bl. Apogr. Arn. Magn. i Univ. Bibl. i Kbhvn.

39.
25 Septbr. [1340].
Bergen.

Ver Hakon etc. hæilsom þer Bærger prester j. Böafyrdi. med
q. g. ok varre. nokor af soknar monnum þinum hafua kært firir oss. at
þu villt æighi gera þijt embette ok skyldu. hæilaghre kirkiu ok þæim
eftir fornom siduana. her aat soknonom hwært en ver mykilegha vn-
drum. þui er þat raad vaart. bod. ok sanner vili. at þu væitir þæim allt
æmbette. þat sem þu ert skyldugher. ok vane er til. ellighar vijtt (til) sanz
at ver skulum so mote þer framfara. at odrum skal til vidersionar væra,
en þat sem þer þykkir bresta j. intekiu prestrentonnar ok fyr hefir
tilleghit. skulum ver þer reett vmgera. þeghar þu villt oss tilsæghia.
Göymi þin gud. Skrifwat j. Biorgwin in festo Firmini martiris anno
quo supra.


Biskop Haakon af Bergen anmoder Abbed Hallvard i Halsnekloster om at
skaffe ham kjöbt en passende Gravsten til at lægge over en god Ven.

Efter Afskr. bl. Apogr. Arn. Magn. i Univ. Bibl. i Kbhvn.
(Trykt med Oversættelse i Saml. t. d. n. Folks Spr. og Hist. V S. 156 No. 64).

40.
28 Septbr. [1340].
Bergen.

Ver Hakon etc. hæilsom yder herra abota Halluarder j Haulsnu.
med gudi sialfwm ok hans bleszan. saker þess. at oss þarwast miok,
æin læghstein firir æin vaarn godan vin. sem ver hofwm vndirsta ett.
at þer hafer nokor æfni a her med yder þui er þat bönastader vaar.
at þer gerir oss raad firir æinum þæim sem go om manne være sæ-
meleght vndir liggia. firir fullt værd. eftir þui sem þer vilir. at ver
gerim annan tima firir yder. ok skrifir oss after answor her vm. scrip-
tum Bergis. iiij. kal. Octobris.


Tre Mænd kundgjöre, at Gunna, Agmunds Kone paa Hundingsstad, gav sin
Datter Sigrid i Medgift 3 Öresbol i Gaarden Daulin paa Modheim med
Samtykke af sin Husbonde og sin Broder Kolbjörn.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle.
(Se Dipl. Norv. IV No. 266 og IX No. 192, 222 og 312).