Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Citation

jafn adj.DN VII (*[1322-1323]›DonVar 1ˣ) 11415

ONP Reader

DonVar 1 Barth E folˣ (c1675-1700) 176-179“Diplomatarium Norvegicum”

(Unger & Huitfeldt-Kaas 1869 [DN 7], 114-115)

3) [e-m/e-u / við e-n/e-t] [á e-t / um e-t / at e-u / í e-u / til e-s] lige så (god/stor), jævnbyrdig, ligeværdig, ligestillet (med), samme, tilsvarende, identisk (med)

læggi till .iij. tunnur biors oc ræikni mungaat efter iompnu sem ader er saght

citation slip

114

tangunt sedis apostolice, et ipsius ecclesie Orchadensis, ferendis in eos
sententiis, si oportebit, pro eorum excessibus, negligenciis vel aliis fore-
factis, nobis, una cum negotio principali, specialiter reservatis. Datum
Nidrosie, septimo kal. Aprilis, anno domini millesimo ccc.o vicesimo
secundo.


Optegnelse paa hvorlænge Biskoppen af Bergen paa Visitatserne vil opholde
sig i de forskjellige Prestegjelde i Firdafylke og i Sogn, og hvad Presterne
imidlertid skulle yde til hans Underholdning.

Efter Afskr. i Barthol. IV (E) S. 176-79 af en tabt Bergensk Kopibog.
(Trykt i Bergens Kalvskind ved P. A. Munch, S. 88-89).

98.
[1322-23.1]
[Bergen].

J œyghi norder iiij. neter oc see iiij. tunnur biors til hvær-
rar neter oc vj. tunnur munngatzs, svare Gudlæiker æinni naatt en hvær
hinna sem med honom ero til næmpnder læggi till .iij. tunnur biors
oc ræikni mungaat efter iompnu sem ader er saght oc þar med tunnu
viins oc annann kozst oc spiidz sem þvi svarar.
A Vinræidi .iij. neetter. svare sira Baarder a Re æinni naatt sem
sira Gudlæiker med allum kozst. en sira Vemunder oc Kolbæin læggi
till .ij. tunnur biors hvaar þeirra oc baader tunnu viins en prestanner
a Hælghæimi oc af Olusum .ij. tunnur biors hvaar þeirra en mungaat
oc annar kozster oc spiidz ræiknizst at jampnu.
I Brua ij. neetter oc læggi þar til sira Sighurder i Kinn oc sira
Jon i Naustdali tvær tunnur biors oc iij. tunnur mungaatz hvar þæirra
oc baader halftunnu viins braud oc budarvord oc spiidz efter þvi sem
drykkiunum svarar en sira Stæinar oc Arnfinner læggi till .ij. tunnur
biors hvaar mungaat oc annan kost sem hinir.
A Askvelli .iij. neeter oc læggi þar till erfingi sira Flosa oc sira
Arnstæin þriar tunnur biors oc halfa læst mungaatzs hvaar, halftunnu
viins baader en Þorstæin i Vik Sighurder i Hvamme oc Gæirmunder
tvær tunnur biors hvær, halftunnu viins aller iiij. tunnur mungatzs hværr
braud budarvord oc spiidz sem drykkinum svarar er þat hitt minzsta
at pund baxter see till hværrar neter um fram fluur.
I Soghne in primis a Stediu .iiij. neeter oc læggi þar til sira Arne,
viij tunnur biors, læzst mungats, tvæggia punda baxter brauds oc um-
fram fluur halftunna viins, smœr oc annan budarvœrd sem þar till
hœyrer oc spiidz. Skal sira Andres a Nese læggia till .x. manadamate
med sira Arna af kirkiunnar godze oc sinu en sira Thorer j Haferslo
sira Arne a Dale oc sira Erlender a Ornesi læggi till med sira Arna