Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Citation

150

rere, prout penas contra ipsos, qui ad provincialia concilia vocati non
veniunt, a canone promulgatas, volueritis evitare. Jn signum autem
presentium literarum per vos receptarum, nobis vestras patentes literas
tenorem presentium continentes, remittatis. Jn cujus rei testimonium
sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum Bergis quinto Kal:
Junii, anno supradicto.

   1 Se ovenfor No. 137.


Fire Mænd kundgjöre, at Ingerid paa Hvaal förte 2 Vidner mod Gunnar paa
Vighaug og hans Hustru Thora, om at hendes Sön Kolbjörn havde kjöbt
3 Öresbol i Gaarden Kuland paa Eker, i Tilfælde af Vanhjemmel med
Sikkerhed i Skinnararud sammesteds.

Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Seglene mangle.

142.
13 Decbr. 1343.
Heidinstad.

Ollum monnum þæim sem þetta bref sia ædr hæyra senda
Olafer a Lundum ok Nikulas a Saurbœ Sigurder a Lundum ok Roar
Þorgæirssun q. g. mer gerom ydr kunict at mer varom a Hæidinstaudum
er liger j Hau(g)hs kirkiu sokn a Æikium festum Lucie virginis a fimta
are ok xx rikis vars vyrduleghs hæra Magnusar med gudes miskun
Noreghs Suia ok Gota konunghs ok hæyrdum a at Gunnar a Vighaugum
ok Þora kona hans vider gengo at Ingirid a Huale hafde stæmt þæim
till fyr næmsz stæimnu biar at lydha vitnum sinum vm þrigia aura boll
iardar j Kulande þet sem Kollbiorn sun hennar hafde kæyft. læidi þa
fyr næmd Ingirid ij manna vitni þau en sua hæita Nikulas Hællaukssun
ok Halluarder vrugger ok sua suoro a bok at þæir varo j hia ok hæyrdu
a en fyr næmder Kollbion kæyfti af Gunnare ok Þoro kono hans iij
aura boll j Kulande firir sæx kyrlogh ok lauk j hallfa fiordo ku þegar
j hender vyrdi æigi Kollbinni frialst oft næmt iii aura bollet j Kulande
þa skulldi Kollbiorn æigha iii aura boll j Skinnara rudhi er liger j
samre sokn frialst ok hæimalt. ok till sanynda sæittum mer vor insighli
firir þetta bref.


En Prest og 12 andre Mænd kundgjöre, at de efter Paalæg af den kongelige
Ombudsmand Paal Jonssön fastsatte Grændserne mellem Gaardene Sigstad
og Ekern i Birid.

Efter Orig. (?) p. Perg. p. Gaarden Sigstad i Birid. Remmer til 13 Segl, der mangle.
Brevet er falskt eller maaske snarere omskrevet i meget nyere Tid. Seglremmerne
synes at indeholde Skriveövelser. (Jfr. Dipl. Norv. III No. 944).