Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Citation

áminning sb. f.DN VIII (*1324›apogrˣ) 9321

ONP Reader

AM dipl norv apogr XIIIˣ (& DonVar 1 Barth E folˣ (c1700 & c1675-1700) 238-241) — “Diplomatarium Norvegicum”

(Unger & Huitfeldt-Kaas 1874 [DN 8], 93)

1) det at erindre (ngn) om (ngt), det at huske på (ngt), erindring ‖ reminding (sby) about (sth.), reminder, recollection of (sth.), remembrance, memory
 ● sǽllar/... áminningar (om afdød) “salig/... ihukommelse” ‖ (of a deceased person) of blessed/... memory

ver saom. ifirlasom ok jnuirðulegha skoðaðom bref virðuleghs herra goðrar aminningar. herra Hakonar

93

alienacionis distraham, domino meo Nidrosiensi metropolitano inconsulto.
Nuncios eciam domini mei quocienscumque ad me venerint honorifice
recipiam et tractabo, Nidrosiensem sedem omni anno vel per me vel
per nuncium meum visitabo omnes honores et dignitates Nidrosiensis
ecclesie acquirere et conservare in quantum potero salvo meo jure
juvabo, ad synodum eorum vocatus veniam nisi canonica prepeditus
fuero excusatione, sic me deus adjuvet et hec sancta.
In signum vero et evidenciam exequti per nos mandati supradicti
unacum dominis Stavangrensi et Farensi (episcopis) fidelitatis memora-
tam professionem sub nostrorum omnium sigillis ipsum consecrancium
paternitati vestre duximus rescribendam. Actum loco die et anno
supradictis.Erkebiskop Eilif af Nidaros udsteder Vidisse af et af Kong Haakon Haakons-
sön (dvs Sverressön) udgivet Brev.

Efter Apogr. Arn. Magn., jfr. m. Barth. IV (E), S. 238-41.
(Trykt i Norges gl. Love I. S. 444-45).

75.
28 Juni 1324.
Nidaros.

Allum monnum þæim sem þetta bref sea æða hœyra. guds
vinum ok sinum. sender Eilifr með guðs miskunn erkibiskup .j. Ni-
darose quediu guðs ok sina. yðr se kunnict at ver saom. ifirlasom ok
jnuirðulegha skoðaðom bref virðuleghs herra goðrar aminningar. herra
Hakonar Hakonar sonar Noreghs konongs með hans hangande jnnzsighli.
orð efter orð so vaattande sem her fylghir. [Her fölger Brev No. 5
ovenfor
.]
Ok til sannz vitnisburðar at ver saom ok ifirlasom fyr saght
bref efter þui sem fyr vaattar. sættum ver vaart jnnzsighli firir þetta
vtskrift er gort var .j. Niðarose .a. Petrs uoku æftan .a. þui are er
liðit var fra burðartijd vaars herra Iesu Christi þushundrat vetra ccc.
tuttughu ok fiorer vetr.

   1 Hakonar Hakonarsonar. Erravit archiepiscopns, si in originali hujus trans-
sumti ita scripserit. Est enim Haqvini filii Sverri regis, et qvidem datum anno
Christi 1202. uti aliunde constat. (Arne Magnusens Anmærkning).Erkebiskop Eilif bekjendtgjör for sin Geistlighed de Helligaandsklosteret i
Saxia de Urbe (Rom) af Paverne Johannes XXII, Bonifacius VIII og
Benedikt XI tilstaaede Privilegier samt opfordrer den til at være Kloste-
rets Sendebud behjælpelige ved deres Indsamling af Gaver til samme ved
Hjælp af de bevilgede Indulgentser.

Efter Apogr. Arn. Magn., jfr. m. Barth. IV (E), S. 188-92.