ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Bibliography

Jungner 1922

Hugo Jungner. Gudinnan Frigg och Als härad : En studie i Västergötlands religions-, språk- och bebyggelsehistoria. Upps., 1922.

Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk