ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Bibliography

Hagström 1981

Björn Hagström. Fvn. bakkakolfr och skotbakki : Några glimtar från redigeringen av en norrön ordbok. Lund, 1981: 7-13.

bakkakolfr sb. m. skotbakki sb. m.

Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk