ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Bibliography

Keyser & Unger 1849

R. Keyser & C. R. Unger. Olafs saga hins helga : En kort Saga om Kong Olaf den Hellige fra anden Halvdeel af det tolfte Aarhundrede, efter et gammelt Pergaments-Haandskrift i Universitets-Bibliotheket i Upsala, tilligemed et Anhang, indeholdende Brudstykker af et endnu ældre Haandskrift af samme Konges Saga i det norske Rigsarkiv. Kra., 1849.

Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk