ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Bibliography

Keyser, Munch & Unger 1848

[R. Keyser, P. A. Munch & C. R. Unger]. Konge-Speilet : Et philosophisk-didaktisk Skrift, forfattet i Norge mod Slutningen af det tolfte Aarhundrede : Tilligemed et samtidigt Skrift om den norske Kirkes Stilling til Staten. Kra., 1848.

Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk