Københavns Universitet

ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Bibliography

Huitfeldt-Kaas 1896

H. J. Huitfeldt-Kaas. Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. 2. Kra., 1896.