ONP: Dictionary of Old Norse Prose

Bibliography

Henrichsen 1968

Carsten L. Henrichsen. Adam af Bremen: De hamburgske Ærkebispers Historie og Nordens Beskrivelse. repr. ed. + litt.. Kbh., 1968.

Contact:
Dictionary of Old Norse Prose
onp@hum.ku.dk